Szabadulás - Justin Cronin

This quote fue agregado por aradipatrik
Megértette, hogy a gyász olyan hely, ahová az ember egyedül megy. Olyan, mint egy ajtók nélküli szoba, és az, ami ott történik, meg mindaz a harag és fájdalom, amit az ember érez, arra való, hogy ott is maradjon, senki másnak semmi köze hozzá.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
illesg 112.34 100%
hodor_1234 99.31 98.0%
sandorcser 94.47 100%
benedekhgabor 92.76 94.6%
hodor_1234 90.39 95.7%
sarimarton 89.68 94.6%
c1sc0 89.60 98.4%
paralysis 89.44 97.2%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
paralysis 89.44 97.2%
paralysis 77.26 97.6%
tgt83 57.64 97.6%
trojaifanyul 60.04 96.4%
user627574 56.72 95.3%
benedekhgabor 92.76 94.6%
user925732 41.14 84.1%
miklosabel 61.71 93.5%