Bevezetés a Biofizikába - Maróti Péter, Laczkó Gábor

This quote fue agregado por deathkanizsa
A diffúzió az a spontán folyamat, amelynek során valamely anyag abból a térrészből, ahol nagy koncentrációban van jelen, az azzal szomszédos, kisebb koncentrációjú térrészbe áramlik. Gázokban, folyadékokban, sőt (különösen magas hőmérsékleten) szilárd testekben egyaránt tapasztalható. A diffúzió a molekulák véletlenszerű hőmozgása, a Brown-mozgás következtében jön létre.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
sarimarton 85.13 98.7%
sarimarton 83.58 97.4%
sarimarton 81.38 97.7%
paralysis 74.58 97.7%
hodor_1234 74.45 97.4%
c1sc0 70.43 97.9%
user216276 68.97 97.6%
hodor_1234 66.98 98.7%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
paralysis 74.58 97.7%
user627574 50.59 95.6%
user925732 43.13 89.5%
miklosabel 53.05 91.9%
user627574 44.14 94.7%
koochan 45.97 92.6%
user627574 45.78 95.4%
user627574 46.06 94.7%