Galaxis Útikalauz Stopposoknak - Douglas Adams

This quote fue agregado por aradipatrik
Az űr - írja - nagy. Tényleg nagy. El se hinnéd milyen hatalmasan, terjedelmesen, észbontóan nagy. Úgy értem, az ember azt gondolná, a patikushoz hosszú az út, de ez csak egy szem mogyoró az űrhöz képest.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
hodor_1234 87.41 97.1%
sarimarton 85.46 95.8%
sarimarton 84.32 97.6%
sarimarton 83.54 96.7%
hodor_1234 82.44 97.1%
hoonicat 80.82 95.3%
hodor_1234 75.84 94.9%
szalaiak 70.85 99.0%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
paralysis 66.66 94.5%
user90663 35.89 81.7%
tgt83 39.92 96.2%
user90663 33.99 83.1%
trojaifanyul 52.29 92.3%
hoonicat 80.82 95.3%
user627574 50.18 98.1%
miklosabel 48.73 94.9%