Galaxis Útikalauz Stopposoknak - Douglas Adams

This quote fue agregado por aradipatrik
A cserép petúnia érdekes módon csupán egyvalamire gondolt esés közben: Ó, nem, többé ne! Sokan úgy vélik, ha pontosan ismernénk, miért éppen ezt gondolta a cserép petúnia, akkor sokkal többet tudnánk a világegyetem természetéről, mint így.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
inw_typer 98.00 91.7%
endruu 89.25 96.4%
sarimarton 88.11 98.8%
hoonicat 86.53 98.8%
szalaiak 84.22 98.4%
paralysis 82.69 98.8%
szalaiak 80.89 97.6%
paralysis 80.02 98.4%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
paralysis 80.02 98.4%
paralysis 78.21 99.6%
paralysis 74.50 96.8%
paralysis 82.69 98.8%
szkatalin29 75.08 92.6%
user90663 37.99 90.6%
trojaifanyul 47.53 88.2%
hoonicat 86.53 98.8%