A gyűrűk ura - John R. R. Tolkien

This quote fue agregado por aradipatrik
A világ valóban csupa veszedelem, és sok a sötét hely; de sok minden akad, ami szép, s bár a szépség ma mindenütt szomorúsággal keveredik, attól a szép még csak szebb lesz.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
hoonicat 99.64 99.4%
hoonicat 90.21 97.2%
c1sc0 83.76 98.9%
paralysis 82.73 96.1%
user216276 81.48 98.3%
user216276 80.58 97.2%
user216276 79.17 97.2%
user216276 76.74 93.5%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
paralysis 82.73 96.1%
trojaifanyul 58.64 95.0%
winetttou 34.03 88.7%
hoonicat 90.21 97.2%
user925732 57.60 90.1%
user627574 51.20 96.1%
nmate98 50.68 98.9%
voroskoi 38.17 92.5%