Carsten Jensen

This quote fue agregado por cbm
Danmark er blevet et totalteater, hvor alle spiller med i komedien om opgøret med eliten, i hvilken en af verdens højest uddannede befolkninger på uforklarlig vis giver sig til at hylde dumheden.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
nanonius 118.11 98.0%
nanonius 105.52 95.6%
brorjk 99.83 98.5%
brorjk 98.63 98.5%
zeddik 89.04 98.5%
cim 84.01 98.0%
cim 79.69 98.0%
user83106 78.97 98.5%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
vgtr 67.31 95.1%
jodis2480 29.10 93.3%
vgtr 74.24 96.5%
sds0904 54.00 94.7%
leif 30.12 98.0%
vgtr 68.77 96.6%
thefirestarter 58.80 98.5%
thefirestarter 58.41 95.6%