Platon

This quote fue agregado por cbm
Jeg finder stor glæde i at tale med de gamle. De har tilbagelagt den vej, vi alle skal gå, og ved, hvor den er ujævn og hård, og hvor den er lige og let.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 4 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
sabotageexe 107.90 95.0%
williambb 93.85 93.9%
cim 93.61 98.7%
brorjk 91.69 95.6%
minhemil01 89.88 96.2%
skarymonk 89.20 100%
minhemil01 88.85 98.1%
sabotageexe 87.10 92.2%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
philmmaker 42.60 91.7%
user861128 39.45 84.7%
toyota_nice 40.39 93.9%
toyota_nice 37.80 96.2%
cakechaser 11.80 89.0%
user520715 68.40 96.2%
lisesoee 33.42 93.9%
user91018 36.07 94.4%