Hogyan fejlesszük a memóriánkat - DONALD H.WEISS

This quote fue agregado por rynerz
Az emlékezetfejlesztés egyik módja tehát az, ha nyitott szemmel, környezetünkre fogékonyan járunk-kelünk a világban és alaposan megfigyelünk mindent, majd minden erőnkkel azon vagyunk, hogy az emlék ne csússzon át a hozzáférhetetlen memóriába. Tanuljuk meg mindennek a nevét. Ne hagyjuk lazsálni az agyunkat. A mozgékony, éles elme, akárcsak az izmos test, nem hagy teret a tunyaságnak.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
szkatalin29 79.21 95.8%
paralysis 76.34 97.5%
c1sc0 75.90 95.8%
c1sc0 73.98 96.3%
aradipatrik 68.75 97.0%
user216276 68.56 92.3%
dovenyi 66.80 97.0%
dovenyi 65.51 96.7%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
paralysis 76.34 97.5%
szkatalin29 79.21 95.8%
user90663 39.54 85.9%
trojaifanyul 52.34 92.8%
trojaifanyul 51.11 93.7%
user627574 52.44 93.5%
user925732 49.21 90.6%
user627574 47.30 94.6%