Lindin viimeisen uutislähetyksen loppusanat - Arvi Lind

This quote fue agregado por marc3
Hyvät katsojat, on jäähyväisten aika. Tämä oli melkein 40 vuotta kestäneen tv-uutisurani viimeinen lähetys. On ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä Yleisradiossa, hyvien työtovereiden kanssa. Haluan kiittää heitä, ja ennenkaikkea teitä hyvät katsojat, näistä yhteisistä vuosista ja toivottaa kaikkea hyvää. Tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
graben 101.61 99.7%
user643934 92.59 97.3%
smotanu 87.04 97.6%
user643934 86.32 96.8%
smotanu 85.18 97.8%
smotanu 84.48 96.8%
delavarelaits 83.73 89.8%
skoojaa 83.05 98.9%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user636215 43.82 95.0%
user636215 38.30 96.0%
user636215 41.05 90.9%
user636215 36.99 92.6%
user636215 34.85 91.4%
user636215 38.26 94.5%
user636215 40.78 93.7%
iinatran 82.70 99.2%