Lars Trier Mogensen (November 2016, Berlingske)

This quote fue agregado por cbm
Jeg er af natur meget utålmodig og rastløs, og har derfor svært ved virkelig at dykke ned i ting og arbejde tålmodigt med dem. Jeg misunder folk, der over flere år kan sidde systematisk og tålmodigt og afdække et eller andet.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
nanonius 114.25 98.3%
sabotageexe 89.19 97.4%
simon_mand 87.05 98.3%
cim 85.49 97.8%
djoike 84.74 92.3%
simon_mand 84.27 97.8%
user83106 83.79 98.3%
sabotageexe 83.25 91.5%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
vgtr 77.28 98.3%
vgtr 78.52 98.3%
simon_mand 84.27 97.8%
simon_mand 87.05 98.3%
vgtr 69.73 95.7%
sds0904 64.72 95.7%
leif 29.03 93.8%
leif 31.51 94.9%