Lars Trier Mogensen (November 2016, Berlingske)

This quote fue agregado por cbm
Jeg er af natur meget utålmodig og rastløs, og har derfor svært ved virkelig at dykke ned i ting og arbejde tålmodigt med dem. Jeg misunder folk, der over flere år kan sidde systematisk og tålmodigt og afdække et eller andet.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
nanonius 114.25 98.3%
sabotageexe 89.19 97.4%
cim 85.49 97.8%
djoike 84.74 92.3%
user83106 83.79 98.3%
sabotageexe 83.25 91.5%
user83106 82.10 97.4%
minhemil01 81.95 96.6%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
lisesoee 24.66 89.6%
lisesoee 18.27 84.9%
user91018 49.62 96.6%
user91018 28.77 96.6%
krasch78 63.41 97.4%
nanonius 114.25 98.3%
user91018 40.85 93.8%
birdsuperuser 35.89 96.2%