Helle Thorning-Schmidt (Januar 2017, Alt for Damerne)

This quote fue agregado por cbm
Det er en stor og positiv ting, når alt det negative bliver løftet ud af ens tilværelse - at jeg ikke længere behøver læse avisen og tænke: Hvad har de nu fundet på at skrive om mig i dag?

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
cim 90.08 98.9%
sindre 88.64 97.4%
cim 84.05 97.4%
folkevogn 77.27 94.9%
user520715 64.77 95.9%
victoreo 60.46 95.4%
sayinh 60.31 96.4%
folkevogn 57.52 85.9%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
gingerbomberyt 37.39 94.5%
user497204 38.55 94.5%
user497204 37.33 92.6%
user497204 31.81 89.1%
typingmyairaway 9.64 80.5%
typingmyairaway 9.61 86.0%
typingmyairaway 14.51 91.8%
user978847 31.45 91.3%