Krav til SRP

This quote fue agregado por zonique
Et andet væsentligt krav til faglig formidling er, at du inddrager relevante fagbegreber. Når du bruger fagbegreber, skal du være præcis. Du skal vise, at du har forstået begreberne og kan bruge dem i de rigtige sammenhænge og om de rigtige ting. Hvis du er upræcis eller sløset med faglige begreber, vil det ofte blive opfattet som et tegn på, at du ikke har forstået dem godt nok eller ikke arbejdet tiltrækkelig grundigt med det stof eller den teori, som begreberne knytter an til.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
cim 84.98 98.2%
cim 83.61 97.4%
minhemil01 61.13 91.4%
minhemil01 60.98 94.9%
zoodiaq 59.61 92.0%
minhemil01 59.04 93.1%
minhemil01 58.57 95.3%
user916874 57.65 97.2%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
minhemil01 61.13 91.4%
minhemil01 59.04 93.1%
minhemil01 60.98 94.9%
minhemil01 56.72 93.3%
zoodiaq 59.61 92.0%
user497204 32.17 91.0%
bsitdk 35.79 95.8%
bsitdk 24.54 92.6%