Jokes

This quote fue agregado por zonique
En mand kommer gående ud af en landevej, hvor han lige pludselig får øje på en blondine i grøftekanten. Blondinen har et ordentlig sår i hovedet og manden spørger: Hvad er der dog sket med dig min pige? Hmm. ser du, siger blondinen. Her stod jeg og prøvede på at slå en hegnspæl i jorden med en banan, da en mand kommer kørende forbi med vinduet rullet ned og siger: brug dog hovedet kvinde!

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
nanonius 100.80 93.8%
user83106 80.07 98.5%
user83106 78.22 95.6%
user83106 75.97 97.3%
user83106 75.89 94.9%
user83106 74.58 94.0%
user83106 74.47 98.0%
user83106 74.32 96.8%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
nanonius 100.80 93.8%
user520715 52.63 91.4%
krasch78 56.75 98.5%
stick-kitten 63.03 89.1%
stick-kitten 64.99 92%
birdsuperuser 36.67 94.9%
birdsuperuser 36.27 96.8%
frotzy 43.62 96.3%