Állj ki mellettem! - Stephen King

This quote fue agregado por aqquila89
A legfontosabb dolgokat a legnehezebb elmondani. Ha ezekről beszélsz, nevetségesnek érzed magad, hiszen szavakba öntve összezsugorodnak - amíg a fejedben vannak, határtalannak tűnnek, de kimondva jelentéktelenné válnak.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
paralysis 82.80 97.8%
szalaiak 82.78 98.6%
hoonicat 81.03 94.0%
user216276 80.24 97.8%
user216276 79.63 95.2%
hoonicat 78.45 100%
c1sc0 71.68 92.8%
user87173 71.07 94.0%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
paralysis 82.80 97.8%
trojaifanyul 53.88 94.4%
hoonicat 81.03 94.0%
benedeksimo 48.97 95.6%
miklosabel 64.11 94.0%
miklosabel 70.77 95.2%
user87173 71.07 94.0%
miklosabel 59.71 97.3%