Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

This quote fue agregado por aqquila89
Mindenkinek, aki meghal, hagynia kell maga után valamit, mondta a nagyapám. Gyereket vagy könyvet, festményt, házat vagy egy falat, amelyet felépített, egy pár cipőt, amit csinált. Vagy egy kertet, amelyet beültetett. Valamit, amit a kezünk megérintett, hogy lelkünknek legyen hova költöznie halálunk után, hogy ha az emberek egy fára vagy egy virágra néznek, amit mi ültettünk - minket lássanak abban.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
endruu 97.15 97.1%
sarimarton 93.38 96.6%
hoonicat 79.88 96.7%
menyus23 75.52 92.0%
dovenyi 74.37 98.8%
c1sc0 71.74 93.9%
anthee92 69.68 97.6%
anthee92 69.50 98.5%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
tgt83 45.85 94.4%
tgt83 45.84 94.6%
user627574 48.50 90.5%
user627574 45.38 90.6%
voroskoi 43.19 93.1%
voroskoi 38.89 89.3%
user627574 45.14 92.4%
user627574 52.14 96.4%