Az állam (részlet) - Platón

This quote fue agregado por typeantics
Jól teszed. Még ebben is kedvezzél nekem, és felelj: szerinted egy állam vagy hadsereg, vagy kalózok, vagy tolvajok, vagy más népség, akik közösen valami gonoszságban orozkodnak, képesek-e valamit elérni, ha egymással szemben igazságtalanok?

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
szkatalin29 81.45 96.4%
paralysis 79.81 98.0%
c1sc0 76.40 96.0%
dovenyi 75.05 99.6%
hoonicat 72.10 100%
miklosabel 69.64 97.6%
c1sc0 66.77 92.7%
riccy637 60.77 96.0%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user90663 34.85 83.1%
paralysis 79.81 98.0%
szkatalin29 81.45 96.4%
user90663 33.90 81.2%
miklosabel 69.64 97.6%
user627574 52.93 95.3%
miklosabel 54.58 81.9%
nmate98 21.30 65.2%