Az átváltozás - Franz Kafka

This quote fue agregado por typeantics
Amikor egy reggel Gregor Samsa nyugtalan álmából felébredt, szörnyű féreggé változva találta magát ágyában. Páncélszerűen kemény hátán feküdt, és ha kissé fölemelte a fejét, meglátta domború, barna, ív alakú, kemény szelvényekkel ízelt hasát, amelyen alig maradt már meg végleg lecsúszni készülő paplana. Számtalan, testének egyéb méreteihez képest siralmasan vékony lába tehetetlenül kapálódzott szeme előtt. "Mi történt velem?" - gondolta.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
c1sc0 74.18 97.8%
user87173 70.48 95.5%
user77808 60.88 96.9%
user87173 60.21 92.9%
user77808 58.24 93.9%
miklosabel 53.65 93.4%
trojaifanyul 50.10 94.8%
user627574 49.05 96.5%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
tgt83 42.42 95.9%
trojaifanyul 50.10 94.8%
trojaifanyul 44.11 95.9%
user87687 15.77 84.8%
miklosabel 53.65 93.4%
miklosabel 33.42 88.6%
user87173 70.48 95.5%
user87173 60.21 92.9%