Het malle ding van Bobbistiek - Leonie Kooiker

This quote fue agregado por mitsjka
Bobbie hield ervan een toverdrank te maken, waardoor hij iemand in een muis of een kikker kon veranderen. Hij gebruikte daarvoor de beker op zijn wastafel. Daar deed hij tandpasta in, een beetje inkt en blaadjes van een vreemd plantje. Dat moest dan drie dagen op de verwarming blijven staan en tenslotte deed hij er nog wat thee bij. Als het klaar was, zag het er griezelig uit. Niemand zou het ooit durven opdrinken, waardoor er gelukkig ook nooit iemand in muis of kikker veranderd is.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.9 out of 5 based on 8 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
pindab0ter 104.18 93.3%
pisum18 96.45 98.0%
basthijssen 95.55 98.8%
basthijssen 94.76 99.0%
dvorakker 93.47 98.0%
jayschwawa 92.49 98.2%
dvorakker 92.15 98.2%
dvorakker 91.54 95.5%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
skilzz 53.04 92.4%
tov3n 47.71 88.9%
skilzz 51.43 95.3%
yani 64.65 93.2%
tov3n 53.48 92.7%
typing_home 72.88 95.7%
typing_home 72.03 95.5%
typing_home 76.27 94.8%