Pogingen iets van het leven te maken 5 - Hendrik Groen

This quote fue agregado por mitsjka
Ik word nog depressief van mezelf, dacht ik. Toen heb ik het besluit genomen om ook iets van de ware Hendrik Groen te laten horen: precies een jaar lang zal ik mijn ongecensureerde kijk geven op het leven in een bejaardenhuis in Amsterdam Noord.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.3 out of 5 based on 6 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
ribzors 136.38 100%
dvorakker 99.69 99.2%
ned1230noskip 98.22 91.1%
user316647 97.59 96.1%
user316647 97.54 96.5%
user316647 97.06 96.9%
dvorakker 95.39 100%
jpvloeimans 91.28 97.2%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user444398 54.42 95.7%
user444398 61.10 99.2%
user444398 51.95 98.4%
skilzz 56.09 96.8%
skilzz 56.67 94.6%
skilzz 52.46 90.8%
skilzz 51.33 92.5%
skilzz 47.23 95.3%