Pogingen iets van het leven te maken 5 - Hendrik Groen

This quote fue agregado por mitsjka
Ik word nog depressief van mezelf, dacht ik. Toen heb ik het besluit genomen om ook iets van de ware Hendrik Groen te laten horen: precies een jaar lang zal ik mijn ongecensureerde kijk geven op het leven in een bejaardenhuis in Amsterdam Noord.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
ribzors 136.38 100%
dvorakker 99.69 99.2%
dvorakker 95.39 100%
lieven93 91.13 98%
dvorakker 86.19 98%
xmasterofkeysx 85.74 96.5%
ailly 83.17 98.8%
user764685 79.73 98.4%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user84257 15.68 81.5%
user540935 41.59 89.8%
user540935 39.34 84.9%
user540935 34.16 88.8%
user540935 38.27 89.7%
lindaopinternet 39.71 98.8%
luuky_boy 48.27 98.4%
user657340 13.44 87.9%