Pogingen iets van het leven te maken 5 - Hendrik Groen

This quote fue agregado por mitsjka
Ik word nog depressief van mezelf, dacht ik. Toen heb ik het besluit genomen om ook iets van de ware Hendrik Groen te laten horen: precies een jaar lang zal ik mijn ongecensureerde kijk geven op het leven in een bejaardenhuis in Amsterdam Noord.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
ribzors 136.38 100%
dvorakker 99.69 99.2%
dvorakker 95.39 100%
jpvloeimans 91.28 97.2%
lieven93 91.13 98%
dvorakker 86.19 98%
xmasterofkeysx 85.74 96.5%
ailly 83.17 98.8%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
njits2 77.77 96.5%
basthijssen 71.41 96.5%
basthijssen 76.40 98.4%
basthijssen 65.76 96.5%
njits2 68.90 93.9%
user89272 64.04 95.7%
njits2 81.16 99.6%
njits2 70.13 98%