Respect 2 - Dominee Gremdaat

This quote fue agregado por mitsjka
Als je huwelijk in zwaar weer terecht is gekomen, dan niet het probleem over de feestdagen heen tillen, maar het gewoon voor of tijdens een kerstdiner zeggen: "Wij haten elkaar. Maar we zijn er wel." Eerlijk zijn. Niet mooi weer spelen als het regent, maar het gewoon lekker laten regenen. Vrienden en familie hebben liever eerlijke regen, dan schijnheilige dampen. Fijn om de laatste weken van het jaar schoon schip te maken en met een eigen visie in de wereld te staan.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
hwefy 97.77 97.3%
jewel_carr 95.04 96.1%
dvorakker 94.03 96.7%
dvorakker 93.31 97.9%
ferryfast 90.25 93.1%
donny008813 87.41 96.5%
letitia 87.17 97.7%
basthijssen 86.16 95.2%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
hwefy 97.77 97.3%
joffel 50.60 90.6%
basthijssen 82.09 95.5%
user892912 61.04 95.2%
jewel_carr 95.04 96.1%
pong1175 47.63 94.4%
user892912 63.06 95.9%
violet1991 31.19 95.4%