Rasmus en de landloper 5 - Astrid Lindgren

This quote fue agregado por mitsjka
Rasmus zat op zijn vertrouwde plekje boven in de lindeboom te denken aan dingen die er niet moesten zijn. Allereerst aardappelen! Natuurlijk wel gekookte aardappelen met jus die je op zondag te eten kreeg. Maar als ze op het aardappelveldje groeiden en gerooid moesten worden - dan moesten ze er niet zijn. Juffrouw Haviks kon je ook best missen. Want zij was het die altijd zei: "Wij gaan morgen de hele dag aardappels rooien."

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
basthijssen 89.34 97.7%
dvorakker 87.43 97.3%
massim 86.98 99.1%
pisum18 86.04 97.3%
donny008813 80.96 96.2%
nielsvandepas 80.79 96.4%
letitia 73.84 96.6%
ccuy 72.30 98.6%
hotcola 69.71 97.9%
matrixx 67.44 94.5%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user206721 51.46 93.4%
flicey 46.79 96.6%
eggsaxis 54.35 89.1%
typefighter 65.46 95.8%
tov3n 45.49 90.4%
saintpain 64.89 98.4%
eyalk 46.81 91.7%
user103767 48.95 95.3%