Dronnings nytårstale

This quote fue agregado por yifei
Mennesker er forskellige og vi har brug for forskellige mennesker med hver deres evner og talenter, deres måde at virke på. Den ene er talknuser, den anden forstår sig på teknik. En er god til at få kunder i butikken, eller kan få en forretning op at stå. Nogle har det talent at kunne lære fra sig, mens andre har en evne til at drage omsorg for børnene og de ældre eller de syge. Andre vil helst fordybe sig i bøgerne og se verden åbne sig derfra. Nogle er så dygtige med deres hænder, (...).

Tren en esta cita


[Archivado]
Tasa de esta cita: N A

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
nanonius 117.56 98.4%
nanonius 116.09 97.8%
sabotageexe 99.97 97.8%
brorjk 89.52 98.2%
user83106 81.52 96.7%
user83106 80.54 95.6%
user83106 80.52 96.3%
minhemil01 80.37 94.3%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
nanonius 117.56 98.4%
user91018 49.33 94.8%
user91018 48.63 95%
user91018 48.76 94.8%
krasch78 56.70 95.6%
krasch78 67.88 96.9%
krasch78 66.95 96.7%
nanonius 116.09 97.8%