En skoledag - GingerBomberYT

This quote fue agregado por gingerbomberyt
Når man er i skole som mig, og ikke har noget at lave. Så er det her nok meget godt, især når man har Fransk. Din lærer er alligevel også dårlig, men du skal klare dagen uanset hvad.

Tren en esta cita


[Archivado]
Tasa de esta cita:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
brorjk 99.30 98.4%
brorjk 81.89 93.3%
minhemil01 77.40 96.8%
minhemil01 66.63 91.9%
minhemil01 66.29 93.8%
minhemil01 62.75 96.3%
minhemil01 62.62 91%
minhemil01 62.34 93.8%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
brorjk 99.30 98.4%
brorjk 81.89 93.3%
minhemil01 60.78 89.3%
bsitdk 58.42 95.8%
edos 46.60 83.9%
minhemil01 77.40 96.8%
minhemil01 62.62 91%
minhemil01 49.64 91.9%