Hobbitten - J.R.R. Tolkien

This quote fue agregado por stefold
I et hul i jorden boede der en hobbit. Det var ikke et væmmeligt, snavset, vådt hul fyldt med orme, og der lugtede ikke muggent. Men det var heller ikke et tørt, nøgent, sandet hul uden noget, man kunne sidde på, eller noget spiseligt. Det var et hobbithul, og det betyder hygge.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
nanonius 102.60 97.2%
user83106 81.04 96.9%
user83106 79.29 98.2%
user83106 78.16 96.9%
user83106 77.10 96.5%
user83106 75.96 95.9%
user83106 75.24 97.9%
user574116 75.05 96.2%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
lisesoee 42.45 95.9%
user91018 44.58 94.6%
krasch78 66.63 97.6%
krasch78 58.60 95.2%
nanonius 102.60 97.2%
frotzy 43.10 97.2%
birdsuperuser 36.56 99.3%
frotzy 43.68 95.7%