Vrijdag - ik en niemand anders

This quote fue agregado por metypingfast
Vrijdag, het gevoel van vrijdag kan je nooit bij andere dagen hebben. Vrijdag is zo'n dag, waarop je je vrijer voelt dan normaal. Vanaf het gevoel dat je opstaat, totdat je in de avond gaat slapen weet je al dat je de volgende dag niets hoeft te doen. Als je opstaat op een vrijdag, is het niet altijd leuk, dan moet je nog een dag, maar verder, als je erover nadenkt, weet je diep van binnen, dat vrijdag de beste dag ooit is.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 5 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
aerindi 121.69 98.4%
pisum18 105.14 97.9%
basthijssen 97.21 98.6%
cicero 95.56 96.8%
basthijssen 94.15 96.6%
basthijssen 93.89 96.8%
basthijssen 93.65 98.6%
basthijssen 92.21 98.8%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user444398 61.23 95.7%
typomaniak 90.82 97.5%
matrixx 57.42 98.8%
user444398 60.38 96.4%
snoekie.8734 55.84 91.6%
user533001 51.38 95.3%
user444398 59.54 95.3%
user444398 67.31 98.4%