Vrijdag - ik en niemand anders

This quote fue agregado por metypingfast
Vrijdag, het gevoel van vrijdag kan je nooit bij andere dagen hebben. Vrijdag is zo'n dag, waarop je je vrijer voelt dan normaal. Vanaf het gevoel dat je opstaat, totdat je in de avond gaat slapen weet je al dat je de volgende dag niets hoeft te doen. Als je opstaat op een vrijdag, is het niet altijd leuk, dan moet je nog een dag, maar verder, als je erover nadenkt, weet je diep van binnen, dat vrijdag de beste dag ooit is.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 7 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
aerindi 121.69 98.4%
pindab0ter 107.19 93.0%
kurrai 105.92 98.2%
pisum18 105.14 97.9%
melijill 103.37 98.6%
basthijssen 97.21 98.6%
cicero 95.56 96.8%
basthijssen 94.15 96.6%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
skilzz 53.02 94.7%
skilzz 51.83 92.0%
skilzz 55.46 96.6%
skilzz 53.63 93.6%
skilzz 51.42 92.4%
skilzz 50.63 93.7%
typing_home 75.21 92.4%
typing_home 81.82 94.3%