Anna Karenina - Lev Nikolayeviç Tolstoy

This quote fue agregado por ayse35
Eğer durumunu değiştirmene kimsenin engel olmayacağını bilirsen, ayaklarını altına alarak hep aynı durumda birkaç saat oturabilirsin; ama insan bu şekilde ayakları altında oturmak zorunda olduğunu bilirse, bacaklarına kramplar girer, uzatmak istediği yere doğru bacakları çekilir ve gerilir.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
nage 118.98 97%
profiterolll 66.69 98.6%
ayse35 56.17 97.3%
ayse35 56.07 97.7%
ayse35 55.49 97%
ayse35 51.25 93.3%
ayse35 50.46 96.4%
ayse35 49.57 96.7%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
rtx3090ti 43.85 88.7%
nage 118.98 97%
danzio 48.70 93.3%
profiterolll 66.69 98.6%
ayse35 55.49 97%
ayse35 51.25 93.3%
ayse35 56.17 97.3%
ayse35 56.07 97.7%