Sapiens - Yuval Noah Harari

This quote fue agregado por novbalu
Minden kísérlet a modern társadalom jellegének meghatározására olyan, mintha a kaméleon színét akarnánk meghatározni. Az egyetlen jellemző, amelyben biztosak lehetünk, a szakadatlan változás.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
extracher99 74.60 98.5%
extracher99 71.28 100%
extracher99 66.38 100%
koochan 64.87 96.0%
rage41 62.49 92.3%
user627574 62.02 97.9%
rage41 59.85 92.7%
user627574 59.30 96.5%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
rage41 62.49 92.3%
user627574 62.02 97.9%
user627574 49.52 91.4%
koochan 64.87 96.0%
user627574 59.30 96.5%
user627574 48.66 95.0%
extracher99 66.38 100%
extracher99 74.60 98.5%