Rijk - Pete Hamill

This quote fue agregado por vickonl
Er staan 10.000 boeken in mijn bibliotheek en dat aantal zal groeien tot ik sterf. Dit tot verbittering van mijn dochters, vermaak van mijn vrienden en verbijstering van mijn boekhouder. Had ik deze gewoonte niet lang geleden opgepikt in de bibliotheek, dan had ik nu meer geld op de bank. Maar ik zou niet rijker zijn.

Tren en esta cita


[Archivado]
Tasa de esta cita:
2.1 out of 5 based on 8 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
baksteent 113.39 99.7%
baksteent 104.32 98.4%
user31326 103.69 99.1%
user24883 103.36 98.7%
jessori 99.67 98.7%
xlonneke 97.44 99.1%
mickeygoertz 96.05 98.4%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
user14237 49.63 96.6%
jootje 57.71 96.9%
jootje 52.11 98.7%
jootje 59.62 98.4%
xlonneke 88.19 97.5%
xlonneke 97.44 99.1%
xlonneke 81.63 97.2%