Nonchalant - Willem Frederik Hermans

This quote fue agregado por vickonl
Ik, die niet in een goddelijke moraal geloof, ik heb nooit ondervonden dat iemand zich moreel gedroeg. Ik zie alleen berekening en vergissingen, mislukte berekeningen dus. Ongetwijfeld mislukt het grootste deel van de berekeningen... Ikzelf handel nooit moreel. Als ik ooit iets "goeds" heb gedaan, het is alleen geweest uit vermoeidheid, bij vergissing, uit nonchalance. Helaas ben ik nogal nonchalant.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
2.5 out of 5 based on 12 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
tupacshakur 107.40 98.3%
user31326 99.20 98.8%
user31326 95.76 98.5%
user31326 92.36 99.0%
baksteent 90.73 97.8%
mickeygoertz 87.92 99.0%
tilothijs 85.83 99.0%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
user68325 72.18 94.8%
boybol 24.22 96.2%
justin0 46.86 97.8%
candiespringer1 35.32 90.8%
justin0 41.68 95.5%
justin0 42.74 95.1%
justin0 39.39 91.4%