Bible

This quote fue agregado por user38666
Láska je trpělivá a laskavá. Láska není žárlivá, nevychloubá se, nenadýmá se, nechová se neslušně, nevyhledává své vlastní zájmy, nedá se vyprovokovat. Nevypočítává urážky. Neraduje se z nespravedlnosti, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, ve všem vytrvává.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.1 out of 5 based on 9 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
halloweenjack 73.22 95.0%
halloweenjack 71.07 94.4%
dandywine1 70.34 96.6%
michal 69.23 94.4%
h3nza3 68.22 95.4%
user70687 63.68 97.3%
user70687 63.33 98.3%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
gowsty 42.57 96.9%
anik096 47.08 96.9%
user79107 62.60 96.3%
user79107 62.24 98.6%
halloweenjack 73.22 95.0%
vone 20.53 78.1%
halloweenjack 71.07 94.4%
anette_sch_ 48.43 95.7%