Bible

This quote fue agregado por user38666
Láska je trpělivá a laskavá. Láska není žárlivá, nevychloubá se, nenadýmá se, nechová se neslušně, nevyhledává své vlastní zájmy, nedá se vyprovokovat. Nevypočítává urážky. Neraduje se z nespravedlnosti, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, ve všem vytrvává.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
2.9 out of 5 based on 8 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
dandywine1 70.34 96.6%
michal 69.23 94.4%
h3nza3 68.22 95.4%
user70687 63.68 97.3%
user70687 63.33 98.3%
user70687 62.36 97.9%
buzna 62.21 98.3%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user78990 39.55 93.5%
user78990 48.60 96.3%
user78990 37.28 92.6%
user78990 40.03 98.3%
user78990 37.76 92.1%
user78990 39.82 94.7%
koochan 58.63 97.6%
eventlogging 170.00 100%