Slaviša Pavlović

This quote fue agregado por iilisev
I kada vas gađaju kamenjem, guraju u stranu, vuku unazad, vi nastavite. Sledite svoj cilj, polako koračajte, istrpite svaku nedaću i uspeh je neminovan. Onda ćete se osvrnuti, pogledati sve njih, bednike, koji i dalje stoje na istom mestu i rade to isto drugima. Ovog puta, vas će veličati, govoreći da su oni zaslužni za vaš uspeh. Oprostite i sažalite se, neka nisu pomogli, vi ste uspeli, a oni su ostali iza vas.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
nightdevil 136.57 95.0%
iki98 89.73 95.0%
iki98 86.33 94.8%
koochan 78.25 96.5%
koochan 69.81 96.5%
pixelip 63.16 88.9%
mario.markovic 59.79 99.3%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
domi22 39.07 95.4%
s11 59.13 90.1%
user895532 47.72 95.4%
rabbit1 48.01 94.3%
luneus 35.48 81.2%
redzone 39.14 90.5%
koochan 78.25 96.5%
pixelip 63.16 88.9%