Ontoegankelijke wagons - Tekstridder

This quote fue agregado por woordje
Wat een vreemd soort Apartheid verkondigt die conducteur? Wat hebben die reizigers dan wel misdaan, dat ze het paradijs van die laatste drie rijtuigen niet binnen mogen? En hoe wordt dat gecontroleerd? Het lijkt me sterk dat die wagons echt niet toegankelijk zijn voor een bepaalde groep reizigers - er zullen dus wel portiers staan om die toegang te weigeren. Maar waarop baseren zij zich dan?

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
2.5 out of 5 based on 4 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
tupacshakur 102.49 97.8%
tupacshakur 100.86 98.3%
tupacshakur 98.07 99.7%
tupacshakur 92.95 96.1%
tupacshakur 85.47 95.6%
tupacshakur 83.43 95.9%
woordje 75.45 98.7%
woordje 75.16 98.5%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
pillowfighter007 56.60 95.6%
nielswestland 58.57 89.7%
nielswestland 56.18 86.2%
user63487 42.39 92.7%
nielswestland 45.91 82.8%
vickonl 69.04 94.7%
jurgen 66.46 95.9%
adriaanzon 58.89 95.9%