Ouder worden - Doris Lessing

This quote fue agregado por woordje
Ouder worden is moeilijk voor iemand die ooit welhaast arrogant trots was op haar levenslust. Ik was een aantrekkelijke vrouw vol primitieve energie en vitaliteit. Ik kon uren lopen zonder moe te worden. Ik ging elke avond dansen. Ik sliep nooit.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.8 out of 5 based on 14 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
ribzors 141.19 100%
user590498 119.85 98.8%
user590498 112.79 97.2%
timvdwiel 111.55 97.6%
tupacshakur 110.78 96.9%
user316647 105.09 96.1%
tupacshakur 105.06 98.8%
user316647 104.78 98.0%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
van 63.53 92.1%
typecast_1 37.03 99.2%
nyi_ji 41.11 92.8%
hart 37.50 89.8%
samdj.541 44.84 92.1%
typecast_1 37.58 99.2%
user316647 104.78 98.0%
jazz_trumpetgirl 79.25 94.6%