Bu Su - David Foster Wallace

This quote a été ajouté par ceptelefonu
İnanacak ruhani şeyler seçmenin en önemli nedeni, tapacağınız diğer her şeyin sizi yiyip bitirecek olmasıdır. Paraya ve maddiyata taparsanız, sahip olduklarınızla asla yetinemeyeceksiniz. Kendi bedeninize, çekiciliğinize taparsanız çirkin hissedecek yaş kendini belli etmeye başladığında mezara girmeden önce milyonlarca kere öleceksiniz. İktidara taparsanız zayıf hissedip korku duyacak, korkuyu yenmek için iktidarınızı daha da kuvvetlendirerek başkalarını ezme ihtiyacı duyacaksınız.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.4 out of 5 based on 5 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
_murat_ 101.27 98.4%
mavikuzey 90.65 93.6%
raptusmentis 85.80 98.8%
guvenkurt 74.61 99.0%
ceptelefonu 66.70 95.9%
cnr586 66.05 91.5%
profiterolll 65.06 97.2%
koochan 62.72 95.5%
oflifurkan 58.33 94.4%
maets 57.54 89.7%

Récemment pour

Nom MPM Précision
raptusmentis 70.42 98.4%
raptusmentis 60.66 97.0%
raptusmentis 71.43 98.2%
raptusmentis 65.28 98.8%
raptusmentis 64.23 98.0%
raptusmentis 60.65 96.0%
raptusmentis 65.28 99.4%
raptusmentis 67.04 98.0%