Részlet az "Isten hozta, őrnagy úr!" című filmből

This quote a été ajouté par typeantics
Van ebben az elfoglaltságban valami felemelő. Valami tiszta szépség. Valami lüktető lendület. Dobozolni a legjobb a világon! A legméltóbb emberi tevékenység. Néha elábrándozom rajta, hogy mi volna, ha még több, sokkal több ember foglalkozhatna dobozhajtogatással. Egyszer talán eljön az az idő, mikor rávehető lesz az egész emberiség.

S'exercer sur cette citation


[Archivé]
Noter cette citation :
0.8 out of 5 based on 8 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


progression 2 années, 1 mois avant
D'après Google traduction, il s'agit de hongrois.
progression 2 années, 1 mois avant
Cette Citation n'est pas en français. Le webmestre peut-il la ranger dans la bonne rubrique ?
Merci pour votre aide
P

Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision

Récemment pour

Nom MPM Précision