Het malle ding van Bobbistiek - Leonie Kooiker

This quote a été ajouté par mitsjka
Bobbie hield ervan een toverdrank te maken, waardoor hij iemand in een muis of een kikker kon veranderen. Hij gebruikte daarvoor de beker op zijn wastafel. Daar deed hij tandpasta in, een beetje inkt en blaadjes van een vreemd plantje. Dat moest dan drie dagen op de verwarming blijven staan en tenslotte deed hij er nog wat thee bij. Als het klaar was, zag het er griezelig uit. Niemand zou het ooit durven opdrinken, waardoor er gelukkig ook nooit iemand in muis of kikker veranderd is.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4.1 out of 5 based on 7 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
pisum18 96.45 98.0%
basthijssen 95.55 98.8%
basthijssen 94.76 99.0%
dvorakker 93.47 98.0%
dvorakker 92.15 98.2%
dvorakker 91.54 95.5%
basthijssen 90.18 95.3%
basthijssen 89.92 97.8%

Récemment pour

Nom MPM Précision
basthijssen 80.16 93.5%
violet1991 27.35 93.9%
dannymares 18.99 86.6%
basthijssen 89.92 97.8%
basthijssen 86.61 95.3%
basthijssen 79.61 95.7%
basthijssen 84.15 93.7%
basthijssen 90.18 95.3%