Mästerdetektiven Blomkvist - Astrid Lindgren

This quote a été ajouté par mafuso
"Nåja," sa herr Blomkvist och noppade med överlägsen min av ett grässtrå, "för all del, tiotusen kronor är också pengar. Men jag ska säga er, unge man, jag arbetar inte för det snöda guldet. Jag har ett enda mål - brottslighetens bekämpande i vårt samhälle. Hercule Poirot, lord Peter Wimsey och undertecknad, ja, vi är fortfarande några stycken, som inte tänker tillåta, att kriminaliteten får ta överhand."

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 99.31 99.5%
mafuso 95.25 98.3%
mafuso 93.79 98.3%
mafuso 93.61 98.6%
mafuso 93.61 97.8%
mafuso 93.26 98.1%
mafuso 92.38 96.7%
mafuso 92.20 96.9%

Récemment pour

Nom MPM Précision
mafuso 83.55 98.8%
mafuso 85.89 93.2%
s_time 46.42 97.8%
mafuso 88.54 96.2%
mafuso 86.81 95.8%
mafuso 99.31 99.5%
mafuso 91.51 96.9%
mafuso 86.81 94.7%