Brott och straff - Fjodor Dostojevskij

This quote a été ajouté par mafuso
Hon hade ett alldeles avtärt och blekt litet ansikte som var ganska oregelbundet och en aning skarpt med en liten vass näsa och haka. Man kunde knappast kalla henne söt, men hennes blå ögon var mycket klara, och när de blev ivriga fick hon ett så vänligt och okonstlat ansiktsuttryck att man inte kunde undgå att attraheras av henne.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 3 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 125.07 99.7%
mafuso 115.26 97.9%
mafuso 108.88 99.1%
mafuso 103.26 98.8%
mafuso 102.99 98.2%
mafuso 102.72 97.7%
mafuso 101.42 97.1%
mafuso 101.42 96.3%

Récemment pour

Nom MPM Précision
missery76 32.18 97.9%
json 35.77 91.5%
json 38.69 93.8%
frankfrallannilsson 97.72 97.1%
json 32.88 93.8%
mafuso 125.07 99.7%
mafuso 115.26 97.9%
mafuso 102.72 97.7%