Brott och straff - Fjodor Dostojevskij

This quote a été ajouté par mafuso
Det är bara bondtjuvar och de mest oerfarna gröngölingar som blånekar när de blir förhörda. En någorlunda utvecklad och erfaren människa gör sitt bästa att erkänna alla ofrånkomliga yttre fakta - han försöker bara finna andra orsaker till dem, han låter dem få sin egen speciella och oväntade prägel som ger dem en helt annan innebörd och ställer dem i en helt annan dager.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 108.38 97.9%
mafuso 106.83 99.7%
mafuso 106.83 100%
mafuso 105.57 99.5%
frankfrallannilsson 105.40 97.7%
mafuso 103.37 96.9%
mafuso 103.37 98.9%
mafuso 101.96 99.2%

Récemment pour

Nom MPM Précision
hans_the_orange 25.14 81.7%
mafuso 105.57 99.5%
mafuso 92.10 96.4%
hans_the_orange 17.03 85.4%
mafuso 97.30 97.7%
mafuso 97.52 96.7%
user803446 76.50 92.3%
linkintjenkow 24.48 95.2%