Kudottujen kujien kaupunki - Emmi Itäranta

This quote a été ajouté par nopeaz
Hyvästit oli sanottu moneen kertaan, mutta aina haudattu toisiin sanoihin, eikä niitä lopulta ollut sanottu kertaakaan. Niin me tulemme tänne yhä uudelleen jäähyväiset askeliamme painaen. Ne ovat ikuisesti myöhässä ja poissa paikoiltaan: mennyt hetki, jota emme tunnistaneet silloin, kun se oli ulottuvilla, ja jonka aavetta emme siksi koskaan lakkaa kantamasta mukanamme.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
skoojaa 87.95 99.7%
nopeaz 85.45 96.6%
nopeaz 84.93 95.7%
iinatran 84.66 99.5%
nopeaz 79.33 95.0%
nopeaz 73.82 97.1%
user928642 72.80 97.9%
nopeaz 71.59 95.7%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user636215 59.33 98.4%
erja2022 46.48 95.2%
nopeaz 85.45 96.6%
laboristo 70.32 97.4%
nopeaz 79.33 95.0%
nopeaz 84.93 95.7%
user636215 33.47 98.4%
user636215 33.60 96.9%