Vrijdag - ik en niemand anders

This quote a été ajouté par metypingfast
Vrijdag, het gevoel van vrijdag kan je nooit bij andere dagen hebben. Vrijdag is zo'n dag, waarop je je vrijer voelt dan normaal. Vanaf het gevoel dat je opstaat, totdat je in de avond gaat slapen weet je al dat je de volgende dag niets hoeft te doen. Als je opstaat op een vrijdag, is het niet altijd leuk, dan moet je nog een dag, maar verder, als je erover nadenkt, weet je diep van binnen, dat vrijdag de beste dag ooit is.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.8 out of 5 based on 6 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
aerindi 121.69 98.4%
pindab0ter 107.19 93.0%
kurrai 105.92 98.2%
pisum18 105.14 97.9%
melijill 103.37 98.6%
basthijssen 97.21 98.6%
cicero 95.56 96.8%
basthijssen 94.15 96.6%

Récemment pour

Nom MPM Précision
typing_home 77.08 95.1%
user990044 72.26 99.3%
user990044 66.85 99.1%
user295615 56.38 93.4%
user295615 50.52 91.3%
pindab0ter 107.19 93.0%
yani 61.93 92.4%
matrixx 79.15 95.6%