Hallgrímur Pétursson - https://is.wikipedia.org/wiki/Hallgr%C3%ADmur_P%C3%A9tursson

This quote a été ajouté par jonorn
Hallgrímur var líklega fæddur á Gröf á Höfðaströnd og var sonur hjónanna Péturs Guðmundssonar og Sólveigar Jónsdóttur. Guðmundur var svokallaður Fljótaumboðsmaður, sem þýðir það að hann hafði umboð fyrir þeim jörðum í Fljótum, sem voru í eigu Hólastóls en Pétur var hringjari á Hólum enda voru þeir Guðbrandur Þorláksson, biskup þar, bræðrasynir. Um Sólveigu móður Hallgríms er ekkert vitað og hún kann að hafa dáið þegar Hallgrímur var enn ungur. Hallgrímur ólst upp á Hólum en fór þaðan sem ung.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
2.5 out of 5 based on 6 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


user87443 1 mois, 1 semaine avant
this appeared in english setting

Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision

Récemment pour

Nom MPM Précision