Te gek om los te lopen - Bram Bakker

This quote a été ajouté par stuiter
Als kleine jongen had ik twee 'gekke' ooms, die allebei een tijd in een zogenaamde therapeutische gemeenschap verbleven. Omdat ik niks van de door mijn ouders gerapporteerde gekkigheid waarnam, en hen juist veel leuker vond dan andere ooms, ontstond al op jonge leeftijd een fascinatie voor psychiatrie.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.5 out of 5 based on 2 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
hwefy 99.59 98.4%
user788344 88.36 99.0%
jazz_trumpetgirl 83.75 98.1%
basthijssen 83.24 94.4%
jazz_trumpetgirl 83.00 97.4%
basthijssen 82.91 96.5%
basthijssen 82.36 95.6%
basthijssen 82.19 94.4%

Récemment pour

Nom MPM Précision
elmapz 46.19 96.8%
user990044 62.31 98.4%
tov3n 39.88 89.5%
kresent00 37.13 90.7%
peachflavoredrings 48.45 85.6%
digits 57.41 98.4%
typecast_1 35.94 98.7%
username153928 54.45 93.9%