Noidan lumoissa - Nora Roberts

This quote a été ajouté par user636215
Kun he kävelivät eteenpäin, kirkkaankeltainen perhonen pyrähteli heidän yläpuolellaan. Poissaolevana Ana nosti kättään, ja perhonen leijaili ujosti hänen kämmenelleen. Ana pysähtyi sivelemään sen hauraita siipiä. - Mitä jos vain kertoisit, mitä aiot tehdä tämän itsekeskeisen kirjailijan suhteen, joka saa sinut raivostumaan niin helkkaristi?

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
nopeaz 85.10 96.9%
user636215 55.94 97.4%
user636215 54.25 94.2%
user636215 53.59 97.2%
user636215 52.98 94.5%
laboristo 52.84 92.5%
user636215 52.81 96.1%
hoeth 52.69 92.9%

Récemment pour

Nom MPM Précision
nopeaz 85.10 96.9%
user636215 32.57 94.2%
user636215 26.66 98.6%
user636215 23.85 99.1%
user636215 52.98 94.5%
user636215 52.53 95.0%
user636215 52.81 96.1%
hoeth 52.69 92.9%