Matelijat - Jere Malinen

This quote a été ajouté par user636215
Suomessa elää viisi matelijaa. Niistä ylivoimaisesti tunnetuimmat ovat kyy ja sisilisko. Niiden lisäksi lajistoon kuuluvat rantakäärme, kangaskäärme sekä vaskitsa, raajaton lisko. Matelijat ovat aurinkoenergialla toimivia vaihtolämpöisiä eläimiä, joten ne viihtyvät lämpimillä ja kuumilla seuduilla. Euroopassakin matelijoita esiintyy vain 116 lajia. Maailman noin 6600 matelijalajista valtaosa asustaa kravun ja kauriin kääntöpiirin välisellä vyöhykkeellä.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
user941464 78.04 92.5%
christmas_tree 72.66 97.6%
nopeaz 71.36 93.3%
user583019 68.09 93.3%
samanakin 61.22 97.0%
user583019 59.75 94.0%
user751043 57.56 95.2%
user103352 56.74 97.0%

Récemment pour

Nom MPM Précision
christmas_tree 72.66 97.6%
user103352 54.36 96.8%
user103352 53.89 96.2%
user103352 56.74 97.0%
samanakin 61.22 97.0%
samanakin 45.17 95.5%
samanakin 54.50 96.6%
nopeaz 71.36 93.3%