Vieraalla maalla - W. G. Sebald

This quote a été ajouté par user636215
Paulin isä, sivistynyt melankolikko, oli muuten kotoisin Frankenista, jatkoi Mme Landau palaten taas asialliseen sävyyn sallittuaan itselleen äskeisen pienen tunteenpurkauksen, Frankenin Gunzenhausenista, missä isoisä Amschel Bereyter oli pitänyt sekatavarakauppaa ja nainut kristityn piikansa, joka oli ollut hänellä palveluksessa pari vuotta ja suuresti mieltynyt häneen; silloin Amschel oli ollut jo yli viidenkymmenen ja Rosina-piika vasta kahdenkymmenenviiden.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
naabi 71.02 95.3%
laboristo 58.80 91.6%
user636215 54.48 95.1%
user636215 54.41 95.9%
user636215 48.71 95.1%
user636215 48.18 94.3%
user636215 45.89 93.6%
user636215 43.63 93.9%

Récemment pour

Nom MPM Précision
erja2022 41.05 93.9%
naabi 71.02 95.3%
user636215 34.27 98.7%
laboristo 58.80 91.6%
user636215 30.20 97.3%
user636215 14.62 98.9%
user636215 54.48 95.1%
user636215 54.41 95.9%