Viha, ystävyys, rakkaus. Kertomuksia - Alice Munro

This quote a été ajouté par user636215
Aikasemmin päivällä, ajaessaan pikatietä pitkin kaupungista jossa asuivat, he olivat pysähtyneet tien varteen ja ostaneet kesäomenoita. Jinny kaivoi jalkojensa juuressa olevasta laukusta yhden ja haukkasi siitä pienen palan, ihan vain nähdäkseen maistaisiko hän mitään ja pystyisikö nielemään ja pitämään sen vatsassaan. Hän tarvitsi jotain torjumaan ajatuksen chilistä ja Mattin pullottavasta navasta.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
user941464 85.52 94.2%
aamuelina 60.50 93.1%
user751043 59.39 94.4%
aamuelina 58.12 92.3%
aamuelina 57.24 92.7%
user636215 54.36 95.9%
user636215 53.38 93.9%
user636215 52.79 93.5%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user941464 85.52 94.2%
user636215 31.52 96.9%
user636215 30.01 95.5%
aamuelina 60.50 93.1%
aamuelina 57.24 92.7%
aamuelina 58.12 92.3%
user636215 54.36 95.9%
user751043 59.39 94.4%