Ole luonani aina - Kazuo Ishiguro

This quote a été ajouté par user636215
Kasetti hävisi pari kuukautta madamen tapauksen jälkeen. En yhdistänyt näitä tapahtumia silloin toisiinsa, eikä minulla ole syytä tehdä sitä nytkään. Olin eräänä iltana juuri ennen valojen sammuttamista makuusalissa ja pengoin ajankuluksi kokoelmalaatikkoa odotellessani, että muut tulisivat kylpyhuoneesta. Kun tajusin kasetin kadonneen, päällimmäinen ajatukseni, kummallista kyllä oli, etten saanut paljastaa säikähdystäni. Muistan vielä, että hyräilin tahallani hajamielisesti etsiessäni sitä.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
user583019 67.75 93.8%
laboristo 64.76 95.0%
user636215 59.13 96.9%
user103352 57.46 95.2%
user583019 56.87 90.7%
user636215 54.11 95.0%
user636215 48.99 92.0%
erja2022 46.13 93.2%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user103352 57.46 95.2%
user101722 11.37 96.1%
erja2022 46.13 93.2%
laboristo 64.76 95.0%
user636215 30.17 98.0%
user636215 28.01 97.4%
user636215 10.87 98.8%
user636215 59.13 96.9%