Harry Potter ja Viisasten Kivi - J.K. Rowling

This quote a été ajouté par user636215
Meidän täytyy siis vain sovittaa hattua! Ron kuiskasi Harrylle. Minä tapan Fredin, hän höpötti painista peikon kanssa. Harry hymyili vaisusti. Olihan hatun sovittaminen parempi kuin taikominen, mutta hänestä olisi ollut mukavampi sovittaa sitä kenenkään näkemättä.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
nopeaz 83.30 98.1%
graben 79.03 94.4%
keychronk6 69.94 96.7%
gringohombre 69.05 93.6%
aamuelina 60.28 96.4%
user636215 59.58 96.7%
laboristo 58.72 93.6%
samanakin 56.02 95.7%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user636215 59.58 96.7%
samanakin 56.02 95.7%
okbuddyshinji 35.06 92.3%
gringohombre 69.05 93.6%
erja2022 50.99 95.3%
nopeaz 83.30 98.1%
user636215 31.30 98.9%
user636215 15.22 98.5%