Multi-interpretabel - Hans Teeuwen

This quote a été ajouté par vickonl
Een mening kan beledigend zijn, als ik mijn mening geef, dan kan dat voor iemand anders beledigend zijn, bovendien is belediging voor sommige mensen gewoon een waarheid die ze liever niet willen horen. En dat zou dan kunnen betekenen van oh dan mogen we daar niet over praten want dat is beledigend. Dat is heel erg multi-interpretabel.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.7 out of 5 based on 26 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


hhanz 3 années, 11 mois avant
Ik weet niet of dit grammaticaal juist is, wat ik wel weet is dat de originele quote grammaticaal gezien niet helemaal klopt.

Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
user590498 124.25 97.4%
shiela 117.92 100%
tupacshakur 117.05 99.1%
tupacshakur 116.19 98.8%
user590498 114.61 96.3%
tupacshakur 110.85 96%
toet 109.39 99.7%

Récemment pour

Nom MPM Précision
snoekie.8734 52.99 90.3%
user533001 65.51 95.7%
user444398 57.69 95.5%
user444398 53.00 94.6%
user444398 52.58 95.2%
melijill 78.01 96.3%
user444398 52.72 92.8%
user444398 55.41 96.8%